احمد رضا هدايت


صفحه اصلی رزومه درخواستهای فروش درخواستهای خرید کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
اطلاعات مدیر:
نام و نام خانوادگی مدیر: نقص مدارک مالی
تحصیلات: نقص مدارک مالی
اطلاعات کلی:
سال تاسیس: نقص مدارک مالی
شماره ثبت: نقص مدارک مالی
محل ثبت: نقص مدارک مالی
سیستم سهامی: عام
محدوده فعالیت:
نقص مدارک مالی
  • آخرین درخواستهای فروش
  • آخرین درخواستهای خرید
  • تماس با مدیریت شرکت