پارسا پدیده آذر


صفحه اصلی رزومه درخواستهای فروش درخواستهای خرید کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
اطلاعات مدیر:
نام و نام خانوادگی مدیر:
تحصیلات:
اطلاعات کلی:
سال تاسیس:
شماره ثبت:
محل ثبت:
سیستم سهامی: عام
محدوده فعالیت:

 پارسا پدیده آذر

  • آخرین درخواستهای فروش
  • آخرین درخواستهای خرید
  • تماس با مدیریت شرکت