شرکت مهندسی مشاوره ای تفکر ناب صنایع


صفحه اصلی رزومه درخواستهای فروش درخواستهای خرید کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
اطلاعات مدیر:
نام و نام خانوادگی مدیر: محسن رجبی
تحصیلات: مهندسی صنایع
اطلاعات کلی:
سال تاسیس: 1383
شماره ثبت: 7498
محل ثبت: قزوین
سیستم سهامی: مسئولیت محدود
محدوده فعالیت: صادرات  , واردات  , داخلی

 شرکت مهندسی مشاوره ای تفکر ناب صنایع

  • آخرین درخواستهای فروش
  • آخرین درخواستهای خرید
  • تماس با مدیریت شرکت