بخش معدنی گروه تانا


صفحه اصلی رزومه درخواستهای فروش درخواستهای خرید کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
اطلاعات مدیر:
نام و نام خانوادگی مدیر: حمید ثمری
تحصیلات: دکتری زمین شناسی
اطلاعات کلی:
سال تاسیس:
شماره ثبت:
محل ثبت:
سیستم سهامی: خاص
محدوده فعالیت: صادرات

 بخش معدنی گروه تانا

  • آخرین درخواستهای فروش
  • آخرین درخواستهای خرید
  • تماس با مدیریت شرکت