بازرگانی اشراق


صفحه اصلی رزومه درخواستهای فروش درخواستهای خرید کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
اطلاعات مدیر:
نام و نام خانوادگی مدیر: علیرضا حق شناس
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اطلاعات کلی:
سال تاسیس:
شماره ثبت:
محل ثبت:
سیستم سهامی: عام
محدوده فعالیت: صادرات  , واردات  , داخلی

 

 بازرگانی اشراق

  • آخرین درخواستهای فروش
  • آخرین درخواستهای خرید
  • تماس با مدیریت شرکت