بازرگانی فرهادی


صفحه اصلی رزومه درخواستهای فروش درخواستهای خرید کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
اطلاعات مدیر:
نام و نام خانوادگی مدیر: تقی فرهادی
تحصیلات:
اطلاعات کلی:
سال تاسیس: 1380
شماره ثبت: 41356
محل ثبت: تهران
سیستم سهامی: مسئولیت محدود
محدوده فعالیت: صادرات  , واردات