شرکت بازرگانی دژآهنگ شرق


صفحه اصلی رزومه درخواستهای فروش درخواستهای خرید کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
اطلاعات مدیر:
نام و نام خانوادگی مدیر: احمد دور
تحصیلات: فوق لیسانس
اطلاعات کلی:
سال تاسیس: 1381
شماره ثبت: 3231
محل ثبت: بندر ماهشهر
سیستم سهامی: خاص
محدوده فعالیت: صادرات  , واردات  , داخلی

   شرکت بازرگانی دژآهنگ شرق

 

  • آخرین درخواستهای فروش
  • آخرین درخواستهای خرید
  • تماس با مدیریت شرکت