دایان گاز


صفحه اصلی رزومه درخواستهای فروش درخواستهای خرید کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
اطلاعات کلی:
سرمایه اولیه (ثابت): 500000000 (میلیون تومان)

توانمندی خرید نقدی: (میلیون تومان)

توانمندی خرید اعتباری: (میلیون تومان)
کارت بازرگانی:
شماره کارت بازرگانی: 14003857033

سال صدور کارت بازرگانی: 1394
هلیوم
توضیحات:   99.999%,99.9999%....
آرگون
توضیحات:   99.999%,99.9995%,99.9999%....
استیلن
توضیحات:   99.6%....
نیتروژن
توضیحات:   99.999%,99.9995%....
گازهاي صنعتی،آزمايشگاهي،خلوص بالا،مخلوطهاي گازي
توضیحات:   ....
گاز هلیوم
توضیحات:   هلیوم 99.999% ، 50 لیتری ، فشار 200 بار ، حجم گاز: 10 مترمکعب....
گاز آرگون
توضیحات:   آرگون 99.999% ، 50 لیتری ، فشار 200 بار ، حجم گاز: 10 مترمکعب....
گاز هیدروژن
توضیحات:   هیدروژن 99.999% ، 50 لیتری ، فشار 200 بار ، حجم گاز: 10 مترمکعب....
گاز هلیوم بادکنک
توضیحات:   هلیوم 99.999% ، 50 لیتری ، فشار 200 بار ، حجم گاز: 10 مترمکعب....
گاز کربن دی اکساید
توضیحات:   کربن دی اکساید 99.99% ، 40 لیتری ، فشار 200 بار ، حجم گاز: 20 کی....
گاز های خالص
توضیحات:   گاز های خالص هلیوم،آرگون، نیتروژن،هیدروژن،استیلن،کرب....
گاز آزمایشگاهی
توضیحات:   گاز آزمایشگاهی آرگون،هلیوم،نیتروژن،هیدروژن،استیلن،ک....
گاز استیلن
توضیحات:   گاز استیلن 99.6% ، 40 لیتری،حجم گاز 5 کیلوگرم....
گاز صنعتی
توضیحات:   انواع گاز صنعتی مانند آرگون ، نیتروژن ، هلیوم ، هیدروژن....
گاز هوای خشک
توضیحات:   گاز هوای خشک 99.999%، 50 لیتری ،فشار 200 بار ، حجم گاز : 10 متر م....
گاز خالص
توضیحات:   99.999% - 99.9999%....
gas mixtures
توضیحات:   percentage & ppm level....
گاز نیتروس اکساید
توضیحات:   گاز نیتروس اکساید 99.5% ، 40 لیتری،حجم گاز 20 کیلوگرم....
گاز کالیبراسون
توضیحات:   balance, ppm , ppb....
گازهای مخلوط
توضیحات:   گازهای مخلوط با برند Air Product , Air Liquid , Technical Gas Service , Scott ,Cal ....
گاز کالیبراسیون
توضیحات:   انواع گاز کالیبراسیون iso 17025....