English | فارسی

گوگرد معدن زرکوه گرمسار


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 

به نام آنکه جان آفرید

گوگرد معدن زرکوه گرمسار

[مهرماه 1395 تلفن و تلگرام مدیرعامل غلامرضا خالقی =4324-110-0912-]

(کلیه موارد ذکر شده به شرح ذیل را یک بار آن هم  فقط به منظور " حفظ سرمایه  و نیز منافع واقعی خودتان مطالعه و سپس آزمایش نمایید)

(لازم به ذکر است اینکه مدیریت معدن گوگرد زرکوه  مقدار 100 کیلوگرم و یا بیشتر پودر گوگرد معدن زرکوه را بدون دریافت وجه  به منظور آزمایش عملی  به  آدرس اعلامی از طرف متقاضی  به سرا سر ایران ارسال مینماید)

[البته کرایه حمل از مبداء الی مقصد به عهده متقاضی میباشد]

به مصرف کنندگان گوگرد راست و واقعی بگوئیم که در انتخاب گمراه نشوند

********************************

کشاورزان " زارعان " باغداران " پسته کاران " صیفی کاران " شرکتهای کشت و صنعت

1)      آیا درختان پسته باغ شما دچار (آفت پسیل)  شده است ؟  (گوگرد معدن زرکوه)

2)      آیا قصد دارید  کودی کاملا طبیعی و ارگانیک به همراه ریز معزی های کاملا طبیعی و بدون هیچ نوع افزودنی های شیمیائی برای زمینهای کشاورزی و باغات خود مصرف نمایید؟ (گوگرد معدن زرکوه)

3)      آیا قصد دارید سمی کاملا طبیعی و ارگانیک و بدون ضرر به  محیط زیست و طبیعت استفاده نمایید؟ (گوگرد معدن زرکوه)

4)      آیا قصد دارید انواع ریز مغزی های موجود در خاک و کود زمینهای کشاورزی و  باغات شما از قبیل : ازت  "  آهن " فسفر " پتاس " منگنز " منیزیم " روی " کلسیم  و ........   که بصورت غیر قابل جذب و بدون مصرف باقی مانده اند جذب درختان " زراعت " صیفی جات و .............گردد ؟ (گوگرد معدن زرکوه)

5)      واکنش گوگرد معدن زرکوه نیاز به باکتری تیوباسیلوس ندارد .

6)      آیا خاک زمینهای کشاورزی و باغات شما ازنوع کویری و شوره زار است؟ (گوگرد معدن زرکوه)

7)      آیا خاک زمینهای کشاورزی و باغات شما شور و لب شور  شده است ؟ (گوگرد معدن زرکوه)

8)      آیا مصرف کودهای شیمیائی خاک زمینهای  کشاورزی و باغات شما را قلیائی  و شقه نموده است؟(گوگرد معدن زرکوه)

9)      آیا خاک زمینهای کشاورزی و باغات شما نیاز به کم کردن PH دارد؟ (گوگرد معدن زرکوه)

10) آیا خاک زمینهای کشاورزی و باغات شما نیاز به پایین آوردن EC دارد؟ (گوگرد معدن زرکوه)

11) آیا  آب آبیاری  منطقه شما شور هست و به خاک " کشاورزی " باغات و زراعت شما صدمه وارد مینماید ؟  (گوگرد معدن زرکوه)

12) آیا خاک زمینهای کشاورزی و باغات شما نیاز به اصلاح دارد ؟ (گوگرد معدن زرکوه)

13) آیا خاک زمینهای کشاورزی و باغات شما نیاز به ضدعفونی دارد؟ (گوگرد معدن زرکوه)

14) آیا خاک زمینهای کشاورزی و باغات شما نیاز به قارچ کشی دارد؟ (گوگرد معدن زرکوه)

15) آیا  مایلید  PH   کودهای دامی  و مرغی مصرفی شما  کمتر از 7 باشد؟ (گوگرد معدن زرکوه)

16) آیا مایلید کرم کدو  و  کرم آسکاریس موجود در کودهای دامی مصرفی شما مخصوصا کود گوسفند از بین برود و درختان شما را نخشکاند؟ (گوگرد معدن زرکوه)

17) آیا مایلید گاز آمونیاک موجود در کود مرغی مصرفی شما دفع شود؟ (گوگرد معدن زرکوه)

18) آیا مایلید کودهای دامی و مرغی مصرفی شما ضدعفونی " قارچ کشی " میکرب کشی " لارو کشی و فراوری گردد؟ (گوگرد معدن زرکوه)

19) آیا درختان پسته شما دچار بیماری گموز شده است ؟ (گوگرد معدن زرکوه)

20) آیا درختان باغات و یا صیفی جات و ............... شما دچار آفات گردیده است ؟ (حداقل یک بار آن هم در حجم کم  پودر گوگرد معدن زرکوه را آزمایش نمایید)

21) آیا کرم ساقه خوار و تنه خوار به درختان شما آسیب رسانده است؟ (گوگرد معدن زرکوه)

22) آیا کرم گلوگاه به انار درختان  شما آسیب میرساند؟ (گوگرد معدن زرکوه)

23) آیا کرم غوزه "  کرم خار دار "  کرم برگخوار "  کرم سرخ "  مگس سفید "  کنه  و شته به پنبه " گوجه  و زراعت  شما  آسیب میرساند؟ (گوگرد معدن زرکوه)

24) آیا درختان انگور دچار سفیدک میگردد؟  (گوگرد معدن زرکوه)

25) آیا درختان پسته دچار آفات مختلف میگردد؟  (برای دفع و رفع هر نوع آفتی حداقل یک بار گوگرد معدن زرکوه را آزمایش نمایید)

26) آیا واقعا به کیفیت خاک باغات درختان پسته خود اهمیت میدهید؟ (یک بار گوگرد معدن زرکوه را آزمایش نمایید)

27) آیا واقعا به کیفیت و طعم پسته درختان  پسته خود اهمیت میدهید؟ (یک بار گوگرد معدن زرکوه را  آزمایش نمایید)

28) آیا خاک گلدان داخل  منزل  و  دفتر کار شما  هزار پا "  کرم  و  پشه دارد ؟  (گوگرد معدن زرکوه)

29) آیا خاک گلدان داخل منزل و دفتر کار شما پس از آب دهی بوی تعفن میدهد؟  (گوگرد معدن زرکوه)

30) آیا خاک گلدان داخل منزل  و دفتر کار شما نیاز به کود بدون بو و کاملا ارگانیک دارد ؟  (گوگرد معدن زرکوه)

31) آیا خاک گلدان داخل منزل و دفتر کار شما نیاز به ضدعفونی دارد؟  (گوگرد معدن زرکوه)

دامداران و مرغداران :

32) آیا دامداری شما نیاز به ضدعفونی  آفت کشی میکرب کشی قارچ کشی و غیره دارد؟ (گوگرد معدن زرکوه)

33) آیا مرغداری شما نیاز به ضدعفونی  آفت کشی میکرب کشی قارچ کشی و غیره دارد؟ (گوگرد معدن زرکوه)

34) دامداران و مرغداران آیا برای رشد و پروررش دام و طیور خود اشتها آور لازم دارید؟ (گوگرد معدن زرکوه)

35) آیا کف سالن دامداری و مرغداری شما نیاز به خشک کردن رطوبت  دارد ؟ (گوگرد معدن زرکوه)

36) [آیا کف سالن دامداری و مرغداری خود را توسط آهک ضدعفونی " قارچ کشی و دفع رطوبت مینمایید ؟ [ نه این عمل را انجام ندهید ! چون آهکهای مصرفی شما توسط مصرف کنندگان کودهای دامی و مرغی وارد زمینهای کشاورزی " باغات و ... میگردد !!!!]

37) آیا دهان معده و روده دامهای شما نیاز به قارچ کشی و ضدعفونی دارد ؟ (گوگرد معدن زرکوه)

تولید کنندگان انواع کودهای گرانوله و پلیت مرغی :

38) تولید کنندگان انواع کودهای گرانوله و پلیت(پلت) مرغی آیا  در پروسه  تولید "  افزودنی موثر و ثمر بخش و چسبنده لازم دارید؟ (گوگرد معدن زرکوه)

39) تولید کنندگان انواع کودهای گرانوله و پلیت(پلت) مرغی آیا  پس از تولید  PH  و EC کودهای  تولیدی شما بالاتر از حد استاندارد است؟ (گوگرد معدن زرکوه)

40) تولید کنندگان انواع کودهای گرانوله و پلیت(پلت) مرغی آیا قصد دارید واقعا گوگرد قابل جذب و موثر مصرف نمایید؟ (گوگرد معدن زرکوه)

41) فروشندگان کودهای دامی و مرغی  قصد دارید کودهای قابل فروش خود را فراوری " ضدعفونی  "قارچ کشی  و ..... نمایید؟ (گوگرد معدن زرکوه)

42) {پودر گوگرد معدن زرکوه گرمسار برای تأثیرات و واکنش بر روی خاک ، کود های دامی و مرغی و ........ نیاز به باکتری تیوباسیلوس ندارد}

43) و ...................... (گوگرد معدن زرکوه)

<مهم>

[تحقیقی کارشناسانه نمایید که آیا گوگرد پالایشگاهی مصارف صنعتی (تولید اسیدسولفوریک و .....) دارد و یا مصارف کشاورزی زراعی باغی و ......... ؟ !]

{خریداران و مصرف کنندگان گوگرد معدنی}

اضافه نمودن گوگرد معدن زرکوه به زمینهای کویری سبب اصلاح خاک آن می گردد وچون گوگرد معدنی پس از اکسیده شدن تبدیل به اسید سولفوریک شده ، که این اسید نه تنها نمکهای کربنات را به سولفات تبدیل می کند، بلکه با کاهش PH از شد ت قلیائیت خاک می کاهد و باعث تجزیه خاک میگردد ضمنا این عنصر پس از ترکیب شدن با خاک و پس از جذب آب و رطوبت کافی وبا وجود دمای مناسب عمل اکسیداسیون را انجام داده به اسید سولفوریک تبدیل میشود سپس و عناصر نامحلول را به محلول تبدیل نموده و باعث افزایش فعالیت انواع باکتری ها در خاک میشود که این واکنشها باعث جذب آهن و دیگر عناصر غذائی موجود در خاک توسط گیاهان و درختان میگردد و نیز باعث پوکی و نرمی خاک شده به رشد ریشه درختان و گیاهان در خاک کمک چشمگیری مینماید

**********************************************

<آزمایشی جالب اما واقعی به شرح ذیل>

الف > مصرف کنندگان گوگرد در بخش کشاورزی زراعت باغات غلات و صیفی جات  لطفا مقدار

<400  گرم> پودر میکرونیزه گوگرد معدن زرکوه را با گلدانی که حداقل < 2  کیلو گرم> خاک داشته باشد مخلوط نموده سپس به مدت 25 روز و بصورت یک روز فاصله آن را آب دهی نمایید

ب > سپس  <2  کیلوگرم ؟  !!>  پودر گوگرد پالایشگاهی با خلوص  99 %  بسیار خوش سیما  و خوش رنگ آن هم به رنگ زرد قناری !!  را با  گلدانی  که  < 2  کیلو گرم  ؟ !> خاک داشته باشد را  کاملا مخلوط نموده و مشابه گلدان  اولی آب دهی نمایید حالا بعد از 25 روز خودتان و یا کارشناسان خبره در خصوص تأثیرات هرکدام از گوگردهای مصرف شده <اعلام نظر> نمایند

< یقین داشته باشید نتیجه این آزمایش به نفع شماست ! ؟>

//////////////////////////////

فروشنگان گوگرد به خریداران مخصوصا به مصرف کنندگان گوگرد اطلاع دهیم که گوگرد پالایشگاهی از پایه و پسماند نفت ، گازوئیل ، بنزین ؛ روغن موتور و گاز میباشد و مخصوص استفاده در بخش صنعت خصوصا تولید اسید سولفوریک بوده و قابلیت مصرف در بخش خاکها ، کشاورزی ، زراعت ، باغات ، گیاهان ، گلخانه ها و صیفی جات را ندارد و بطور کلی قابلیت ترکیب و تجزیه  با هیچ نوع خاک کودهای دامی و مرغی بنتونیت زئولیت آب  و  غیره  را ندارد   !!!!

[آزمایش نمایید]

/////////////////////

فروشندگان گوگرد و واسطه ها به خاطر رضای خدا سعی کنیم به زمینی که در هر سانتیمتر آن هر گیاهی و هر درختی بکاریم آن درخت و گیاه را به رشد مناسب میرساند و بر روی شاخه های آن میوه و محصول می رویاند  خیانت نکنیم

/////////////////

{کیفیت گوگرد ارگانیک معدن زرکوه گرمسار را یک باربیازمایید}

{جهت اطلاع : مصرف کنندگان گوگرد معدنی در حال حاضر نوع سنگ گوگرد معدن زرکوه گرمسار در کشور مشابه ندارد - لذا اگرفروشنده و یا واسطه ای برخلاف این نظریه ادعائی نمود به خاطر جلوگیری از سؤ استفاده بعضی از آنها و همچنین به دلیل جلوگیری از ضرر و زیان خودتان از آنان آدرس معدن مشابه ای که این نوع سنگ گوگرد را داشته باشد را درخواست نموده سپس یک بار به آن معدن مراجعه و از آن معدن بازدید نمایید و اگر این نوع سنگ گوگرد را در آن معدن بصورت قله مشاهده نمودید سپس خرید خود را انجام دهید}

******معدن گوگرد زرکوه گرمسار در کویری شوره زار واقع نگردیده که گوگرد آن توأم با نمک باشد که به مرور زمان خاک زمینهای  کشاورزی و باغات و غیره را  به شوره زار تبدیل نماید ؟! بلکه در قسمت شمال شهرستان گرمسار و در نقطه ای کوهستانی قراردارد و از قله گوگردی بکر و دست نخورده استخراج - جدا و بارگیری میگردد و از دپوی باطله  قدیمی مربوط به دوران قاجاریه و صفویه و .... بارگیری نمیشود ؟ ! در این باره هشیار باشید و بیشتر تحقیق نمایید******

[بازدید از معدن گوگرد زرکوه گرمسار برای خریداران گوگرد بلامانع میباشد]

{تصاویر آنالیز گوگرد معدن زرکوه گرمسار و لیست محصولات تولیدی این مجموعه همچنین آنالیز انواع کودهای دامی و مرغی  در انتها قرار دارد}

*************************

{مصرف کنندگان قرن 21 ؟ ! -100 گرم پودر گوگرد پالایشگاهی بسیار خوش رنگ و خوش سیما به رنگ  زرد قناری را که - شیمیائی نفتی و گازی میباشد را تهیه نموده سپس آن را داخل لیوان آبی بریزید اگر تا سال بعد در همین تاریخ آب آن لیوان را به خود جذب نمود و یا  آب به داخل آن نفوذ کرد پس میتواند با خاک کودهای دامی و مرغی ترکیب نموده و پس از جذب رطوبت عملیات مربوط به اصلاح خاک* ضدغفونی*قارچ کشی*پایین آوردن PH خاک و کودهای دامی و مرغی * از بین بردن کرم آسکاریس و کرم کدوی موجود در کودهای دامی مخصوصا کود گوسفندی و نیز خارج نمودن خاک از حالت قلیائی و تبدیل آن به اسیدی و قابل جذب و  ............ را انجام دهد - مگر نه اینکه هزینه میکنید که نتیجه بگیرید پیرو دیگران نباشید و با علم و آگاهی و آزمایش و پس از کسب نتیجه مطلوب هزینه نمایید؟}

**********************************************

{- واقعیتی در مورد تفاوت گوگرد پالایشگاهی نفتی؛گازی؛شیمیائی به رنگ زرد قناری و گوگرد معدن زرکوه گرمسار}

آیا گوگرد پالایشگاهی به رنگ زرد قناری ! گوگرد کشاورزی ، زراعت و باغات هم هست؟ و یا فقط مصارف صنعتی دارد؟ قبل از خرید بررسی و تحقیقات خود را کامل نمایید !{

مطالعه ، بررسی کارشناسانه و آزمایش عملی آگاهی مصرف و آگاهی شغلی را بالا میبرد و مانع بروزضررو زیان میگردد و پیروی کور کورانه نتیجه مطلوب و عاقبت خوشی را به همراه ندارد و فقط باعث صرف هزینه های گزاف میگردد. !

برای مصرف گوگرد در بخش کشاورزی ، زراعی و باغی به دنبال گوگرد پالایشگاهی با خلوص} {%99/9آن هم به رنگ زرد قناری }نباشید{ بلکه به دنبال گوگردی باشید که مخصوص مصارف در بخش کشاورزی ،زراعی و باغی }باشد{حتی اگردرصد خلوص آن} %5 {باشد!! چون به اندازه همان %5 بر روی زمینهای کشاورزی و باغی تأثیرمثبت گذاشته و اصلاح خاک ؛ کاهش شوری ؛ قارچ کشی و ....... را انجام میدهد آزمایشات عملی و تحقیقات علمی نشان داده است که گوگرد پالایشگاهی با هیچ روشی آب را به خود جذب نمی نماید{ و روی آب قرار میگیرد ! و با هیچ روشی با خاک ترکیب }نمی شود{ در نتیجه هیچ اثرمثبتی را در خاک انجام نمی دهد اگر مقداری از آن را زیر خاک دفن نمایید و به آن رطوبت کافی هم بدهید{ سالیان سال بدون هیچ نوع واکنشی درون خاک دست نخورده باقی }میماند{ !! به همین دلیل شرایط اصلاح خاک را }ندارد.مصرف کنندگان عزیز اگر نفت ، گازوئیل ، روغن موتور ، بنزین و .......... با آب ترکیب شد ؟ ! گوگرد پالایشگاهی که به عنوان ضایعات نفت و گازمیباشد با آب ترکیب خواهد شد .!

اگر نفت ، گازوئیل ، روغن موتور ، بنزین و .......... برای مصرف در بخش کشاورزی ، زراعت و باغات مفید واقع گردید ! پس نتیجه میگیریم که گوگرد پالایشگاهی نیز برای مصرف در بخش کشاورزی ، زراعت وباغات مفید و مؤثر است . اگردرصد خلوص گوگرد پالایشگاهی %100 هم که باشد فقط مصارف آن در بخش صنعت از جمله برای تولید اسید سولفوریک و ........... کارآیی دارد و ............

{توضیحاتی مختصردر مورد فروشندگان انواع کودهای دامی و مرغی}

*فروشندگان محترم انواع کودهای دامی ، مرغی و خاک گل ، توصیه میشود قبل از تحویل انواع کودهای آلوده, و انگل دار به : کشاورزان ، باغداران ، زارعان ، صیفی کاران ، گلخانه داران و گل فروشان ابتدا پودر گوگرد طبیعی و مخصوص کشاورزی استخراج شده ازمعدن گوگرد زرکوه گرمسار را  )که غیر شیمیائی غیر نفتی وغیر گازی میباشد ( را درهمان محل جمع آوری کودهای خریداری شده به نسبت مناسب ترکیب نموده و پس از مخلوط نمودن آنهامقداری رطوبت بصورت آب پاشی به آن اضافه نمایید سپس بعد از ماندگاری به مدت حداکثر 25 روز نمونه آن را به آزمایشگاهی معتبر و مجهز ارائه دهید و پس از انجام آزمایشات ، خود شاهد نتایج مطلوبی از قبیل :: پایین آمدن PH ، دفع شوری ، رفع قلیائی ، دفع گاز آمونیاک ، دفع انواع آفت ها، دفع انواع قارچها ، انگلها ، کرم کدو ، کرم آسکاریس ، هزار پا و ...........خواهید بود { ابتدا در حجم کم آزمایش نمایید و پس از کسب نتیجه مطلوب نسبت به اجرای انبوه اقدام نمایید.*

{(اهمیت کمپوست سلولزی و یا کمپوست جنگلی)}

{(تهیه شده از= برگ+شاخه+پوست و تنه کاملا پوسیده درختان جنگل)}

{مزايای استفاده از کمپوست جنگلی (کمپوست سلولزی) به عنوان کودآلی}

1. تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاه برای دراز مدت

2.      بهبود خواص بیولوژیكی خاك از طریق افزایش جانداران ذره بینی هوازی مفید و اصلاح ساختمان خاك

3.    تنظیم اسیدیته خاك

4.    ذخیره سازی آب در خاك

5.    كمك به اصلاح خاك در محیطهای شور

6.      افزایش اكسیژن خاك

7.      كاهش تبخیر و تعرق و پیشگیری از سله بستن خاك

8.      تقویت كمیت و كیفیت مواد غذایی تولید شده

9.      افزایش مقاومت گیاه به سرما و گرما و نوسانات محیطی

10.    كم مصرف بودن و قابل تقویت تا چندین برابر

11.    امكان استفاده در هر مرحله رویشی گیاه

12.   ایجاد پایداری در محیط زیست

13. كمك به كاهش آلاینده های خاك

14. افزایش عملکرد قابل ملاحظه در گیاهان

15. سهولت در کود پاشی و طریقه مصرف

16.   افزایش مقاومت گیاه در مقابل عوامل بیماریزا و قارچها

17.   مرطوب نگه داشتن خاك و جلوگیری از فرسایش آن

18.   با مصرف این کود خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاك بهبود یافته و میزان عملکرد محصول 30 تا 60 درصد افزایش می یابد.