بازرگانی فرهادی


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 

 بازرگانی فرهادی

خرید و فروش انواع الکترودهای گرافیتی شکسته 

CPCخرید و فروش انواع فلکت گرافیتی و انواع 

خرید و فروش انواع آجرهای گرافیتی و منیزیتی 

(NIPPLE)خرید و فروش انواع نیپل

  • آخرین محصولات
  • آخرین درخواستهای خرید
  • تماس با مدیریت شرکت
اطلاعات مدیر:
نام و نام خانوادگی مدیر: سید محمد تقی فرهادی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اطلاعات کلی:
تعداد پرسنل:
نوع خط تولید:
ظرفیت تولید: