گلوبال تریدینگ GTS Georgia


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
اطلاعات مدیر:
نام و نام خانوادگی مدیر: فخاری
تحصیلات: لیسانس
اطلاعات کلی:
تعداد پرسنل: 5
نوع خط تولید:
ظرفیت تولید:

اطلاعات کارخانه :

آدرس کارخانه:  
تلفن کارخانه:  
فکس کارخانه:  

اطلاعات دفتر:

آدرس دفتر:  
تلفن دفتر:  
فکس دفتر:  

ارتباط از طریق اینترنت:

ایمیل:  z.fakhari@hotmail.com
سایت:   www.gsttrade.com