گلوبال تریدینگ GTS Georgia


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
اطلاعات مدیر:
نام و نام خانوادگی مدیر: فخاری
تحصیلات: لیسانس
اطلاعات کلی:
تعداد پرسنل: 5
نوع خط تولید:
ظرفیت تولید: