گروه تولیدی پردیس


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
مواد مصرفی :
نوع مواد مصرفی: اسید فسفریک, اسید سولفوریک, اسید نیتریک، اوره، خاک فسفات و...

میزان مواد مصرفی: : 30 هزار تن کود آلی، 30 هزار تن کود شیمیایی, 20 هزار تن دیگر محصولات
اسیدفسفریک
توضیحات:    ....
اسید سولفوریک
توضیحات:    ....
اسید نیتریک
توضیحات:    ....
اوره
توضیحات:    ....
خاک فسفات
توضیحات:    ....