مهندسي ايمن تك طبرستان


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
مواد مصرفی :
نوع مواد مصرفی: آهن اسفنجي - قطعات الكترونيي - شيلنگ هاي نارسنا و...

میزان مواد مصرفی: : 70000 تن - 90 دستگاه
آهن اسفنجي
توضیحات:    ....
قطعات الكترونيكي
توضیحات:    ....
شيلنگ هاي نارسانا
توضیحات:    ....