گلوبال تریدینگ GTS Georgia


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
اطلاعات
صنعت مورد کاربرد:
شركتهاي بازرگاني , صنایع فلزات غير آهني , فولاد و آهن و فرآورده ها ,

استاندارد: