گروه پروژه - کارگزاری پروژه های صنعتی و کشاورزی و معدنی


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
اطلاعات
صنعت مورد کاربرد:
متفرقه ,

استاندارد:

فروش کارخانه قارچ در بویین زهرا

02188611488  -  09123189400  فایزیان

فروش کارخانه با 22 هکتار زمین کشاورزی در قزوین

02188611488  -  09123189400 فایزیان

فروش مجموعه کشت و صنعت در استان همدان

02188611488    -   09123189400  فایزیان