مجتمع پالایش پگاه پرشنگ


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
اطلاعات
صنعت مورد کاربرد:
صنايع شيميائي ,

استاندارد:
OHSAS 18001:2007 ،HSE-MS،2009:ISO TS 16949،ISO 14001:2004،ISO 9001:2008،IEC 17025:2005