پیشرو ذوب آتور


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
محصولات:
محصولات:

محصولات آینده:
اطلاعات کلی:
نوع خط تولید:

ظرفیت تولید:
زغال سنگ
توضیحات:   کربن : 60-55 درصد خاکستر :Max 8% مواد فرار : 35-30 درصد....
کک متالوژی
توضیحات:   کربن : 82 % خاکستر: 15% Max مواد فرار : Max %4....
کک متالوژی
توضیحات:   کربن : 85 % خاکستر : 15 % Max مواد فرار : 4% Max....
زغال سنگ
توضیحات:   کربن : 60-55 % خاکستر : 8 % Max مواد فرار : 35-30 % Max....
کنترل سطح سوییچ (گلابی)
توضیحات:   Cable: 5 m IP 68 Rating of the Microswitch:10 A , 250V AC....
خمیر الکترود
توضیحات:   ASH: 4%Max V.M: 12-15% Resistivity: 70Micro Ohm....