بازرگانی ساتکو


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
محصولات:
محصولات:

محصولات آینده:
اطلاعات کلی:
نوع خط تولید:

ظرفیت تولید:
دستگاه پر کن
توضیحات:   Tube filling and closing machineIWK TFS 20 Make/Type: IWK / TFS 20 Model: 2000 Location: Hamburg ....
سدیم لوریل سولفات
توضیحات:   ....