بازرگانی فرهادی


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
محصولات:
محصولات: الکترود گرافیتی- نیپل(NIPPLE)- الکترود شکسته-فلکت گرافیتی-CPC-آجرهای کرافیتی و منیزیتی

محصولات آینده:
اطلاعات کلی:
نوع خط تولید:

ظرفیت تولید:
الکترود گرافیتی
توضیحات:   ....
پودر گرافیت - الکترود گرافیتی - پترولیو کک
توضیحات:   ....