بازرگانی شفیعی


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
محصولات:
محصولات: انواع چرخ های خیاطی خانگی و صنعتی و ابزار و لوازم جانبی آن ها و انواع نخ ها پرینتر های حرارتی و دستگاه های لیبل زن لیبل و مارک های لباس

محصولات آینده:
اطلاعات کلی:
نوع خط تولید:

ظرفیت تولید:
دستگاه لیبل زن و پرینتر حرارتی آرگوکس تایوان مدل X-2300
توضیحات:   دستگاه لیبل زن و پرینتر حرارتی آرگوکس تایوان مدل X-2300 ب....
دستگاه لیبل زن و پرینتر حرارتی آرگوکس تایوان مدل CP-2140
توضیحات:   بازرگانی شفیعی نماینده پرینترهای حرارتی چاپ لیبل آرگو....
چرخ سرکیسه دوز یوهان تایون
توضیحات:   بازرگانی شفیعی نماینده انحصاری چرخ های سرکیسه دوز یوها....
دستگاه لیبل زن و پرینتر چاپ لیبل آرگوکس تایوان مدل CP-2140
توضیحات:   بازرگانی شفیعی نماینده پرینترهای حرارتی چاپ لیبل آرگو....
دستگاه لیبل زن و پرینتر چاپ لیبل آرگوکس تایوان مدل X-2300
توضیحات:   بازرگانی شفیعی نماینده پرینتر های حرارتی چاپ لیبل آرگو....
چرخ سرکیسه دوز یوهان تایوان و انواع چرخ های سرکیسه دوز نیولانگ ژاپن و ...
توضیحات:   بازرگانی شفیعی نماینده انحصاری چرخ های سرکیسه دوز یوها....