بازرگانی گل نقش


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
محصولات:
محصولات:

محصولات آینده:
اطلاعات کلی:
نوع خط تولید:

ظرفیت تولید:
تكسيما ماكويي خط تكميل
توضیحات:   *دستگاه ٤٣١٤تكسيما مدل١٣٩١ - عرض 4 متر هفتصدشانه هشت رن....