قوت آزمون صنعت G.A.S Industrial consulting


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
محصولات:
محصولات:

محصولات آینده:
اطلاعات کلی:
نوع خط تولید:

ظرفیت تولید:
مونو بلوک 12*36*24
توضیحات:   شستشو 24 نازل ساخت نوین صنعت پارس پرکن 36 نازل و درب بند 12....
خط اسپتيك رب ٢ تني
توضیحات:   خط اسپتيك رب گوجه فرنگي ٢ تن ٢ هد ساخت برتوزي ايتاليا٢٠....