گسترش صنعت تیاب چابهار


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
محصولات:
محصولات:

محصولات آینده:
اطلاعات کلی:
نوع خط تولید:

ظرفیت تولید:
خریدار زهر مار دو سر قرمز
توضیحات:   ....
جیوه قرمز صرفا پزشکی
توضیحات:   ....
هیدرو کربن سنگین و سبک
توضیحات:   ....