شرکت شیمی صنعت آهنگ


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
محصولات:
محصولات: 1- انواع چربيگير پودر و مايع آهن و آلومينيوم 2- كروماته آلومينيوم 3- انواع فسفاته (فسفاته آهن , فسفاته روي , فسفاته روي كلسيم , فسفاته تری کاتیونیک) 4- نيترات نيكل 5- سولفات نيكل 6- كلرايد نيكل 7- كربنات نيكل 8- اکسید نیکل 9- اکسید مس 10- سولفات قلع 11- كلريد قلع 12- نيترات كلسيم 13- نیترات سدیم 14- سولفات مس 15- نيترات مس 16- كربنات مس 17- سيترات سديم 18- كلرور روي مايع 19- كرومات روي مايع 20- انواع زنگبر- رنگبر – سيلر – فروكلين – واترواش 21- انواع نيتراتها و سولفاتها و نمكهاي فلزي و توليد سفارشي مواد شيميايي

محصولات آینده:
اطلاعات کلی:
نوع خط تولید:

ظرفیت تولید: 2000 تن
سولفات مس
توضیحات:   24.5-25% Cu....
نیترات نیکل
توضیحات:   purity 99/95 % Ni = 19.5-20%....
مولیبدات سدیم
توضیحات:   purity = 99/9% Mo = 39.4 %....
نیترات کلسیم
توضیحات:   purity = 99 %....
نیترات سدیم
توضیحات:   purity = 99 %....
نیترات مس
توضیحات:   purity =99.5%....
اکسید مس
توضیحات:   purity = 99.9 %....
اکسید قلع
توضیحات:   purity = 99.9%....
کربنات مس
توضیحات:   purity = 99.5%....
کربنات نیکل
توضیحات:   purity = 99.5%....
اکسید نیکل
توضیحات:   purity =99.9 %....