پترو سازان پیشتاز


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
محصولات:
محصولات: روغن های ویرجین (SN) ، روغن های تصفیه مجدد ، روغن پایه تصفیه دوم ، وکس ، نفتا ، پارافین مایع ، بیس اویل و نیز انواع روغن موتور های سبک و سنگین و ماشین آلات صنعتی

محصولات آینده:
اطلاعات کلی:
نوع خط تولید:

ظرفیت تولید:
روغن های ویرجین (SN)
توضیحات:   ....
روغن های تصفیه مجدد
توضیحات:   ....
روغن پایه تصفیه دوم
توضیحات:   ....
پارافین مایع
توضیحات:   ....
روغن موتور های سبک و سنگین
توضیحات:   ....