شرکت کربنس


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
محصولات:
محصولات:

محصولات آینده:
اطلاعات کلی:
نوع خط تولید:

ظرفیت تولید:
فرو منگنز
توضیحات:   High Carbon Ferro Manganese 76%-Mn:76%minSi:1.0%maxP:0.20%maxS:0.02%maxC:7.5%maxSize:10-50mm(90%min)....