فارسی    English    Chinese    العربیه امروز شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶


 
    
جستجوي پيشرفته
 
به سامانه جامع "بازرگانی صنعتی ایران" خوش آمدید.... این سامانه مرجع رسمی خرید و فروش صنعتی ایرانیان مي باشد

جستجوي پيشرفته

پيش فرض جستجو And "شامل همه كلمات" ميباشد در صورتيكه نتايج دلخواه حاصل نشد از گزينه هاي جستجوي پيشرفته استفاده نماييد و با تغيير آنها به نتيجه دلخواه دست يابيد.

متن جستجو:      در بين:      نوع: 
استان :         
     دقیقا همین عبارت      شامل همه کلمات      شامل هریک از کلمات


نتیجه جستجو

(خریدار) بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خریدار حبوبات و خشکبار فقط نقدی
توضیحات:    نام عمومی:خریدار حبوبات و خشکبار فقط نقدی   نام تجاری :امیر   نام علمی:   مشخصات فنی: میوه خشک سیب کیوی توت فرنگی برتقال ....
(خریدار) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :دستگاه گرانولی وزنی   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :حبوبات   نام علمی:حبوبات   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:انبار....
(خریدار) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) - میوه خشک -چیپس میوه
توضیحات:    نام عمومی:- میوه خشک -چیپس میوه   نام تجاری :سلامت چیپس   نام علمی:   مشخصات فنی: میوه خشک شده مرغوب و با کیفیت و قیمت مناسب   توضیحات....
(فروشنده) میوه خشک.سیب.پرتقال.کیوی.خربزه.موز و...
توضیحات:    نام عمومی:میوه خشک.سیب.پرتقال.کیوی.خربزه.موز و...   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:روزانه 50 کیلو میوه خشک....
(فروشنده) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :دستگاه بسته بندی عمودی   نام علمی:   مشخصات فنی: دستگاه بسته بندی عمودی دو سروو و تمام اتوماتیک، دارای....
(فروشنده) میوه خشک و چیپس میوه
توضیحات:    نام عمومی:میوه خشک و چیپس میوه   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :لوبیا   نام علمی:   مشخصات فنی: بوجار یا به حال خود   توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) میوه خشک
توضیحات:    نام عمومی:میوه خشک   نام تجاری :هرایین   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:توافقی....
(فروشنده) میوه خشک
توضیحات:    نام عمومی:میوه خشک   نام تجاری :میوه خشک شمینه   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) میوه خشک
توضیحات:    نام عمومی:میوه خشک   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) اقلام غذایی وشوینده های صادراتی زیرقیمت
توضیحات:    ای ایرانی وخارجی وبرنج ایرانی وهندی زعفران - خرما – شورها – ترشیجات انواع خوشکبار - انواع حبوبات - انواع کشمش انواع میوه تازه و میوه خشک پودر دستی و ماشینی بصورت فله ای و .... تلفن تماس: 09393725962 آقای عبادی   توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) میوه خشک
توضیحات:    نام عمومی:میوه خشک   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: یک دستگاه بسته بندی کامل حبوبات ساخت شرکت صنایع بسته بندی شادمهر مدل دستگاه....
(فروشنده) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :حبوبات   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :بينام درگوني يا كارتن ٥كيلويي بسته به سفارش مشتري   نام علمی:   مشخصات فنی: قند خردشده توسط دستگاه تمام....
(فروشنده) میوه خشک
توضیحات:    نام عمومی:میوه خشک   نام تجاری :تانسو   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:فروش به صورت بسته بندی شده برای تمام نقاط کشور انواع....
(فروشنده) سبزی خشک،میوه خشک،سبزی تازه وبسته بندی شده،سبزی قرمه سبزی،کوکو،سوپ وخوردن
توضیحات:    نام عمومی:سبزی خشک،میوه خشک،سبزی تازه وبسته بندی شده،سبزی قرمه سبزی،کوکو،سوپ وخوردن   نام تجاری :هوبره دشت تویسرکان   نام علمی:   مشخصات فنی: تمامی سبزیجات....
(فروشنده) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :لوبیا قرمز   نام علمی:لوبیا قرمز   مشخصات فنی: بوجار شده در کیسه های 50 تا 60 کیلویی   توضیحات تکمیلی:  ....
(فروشنده) فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر
توضیحات:    نام عمومی:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   نام تجاری :درخشان   نام علمی:   مشخصات فنی: قند با کیفیت بالا به صورت شکسته و کله   توضیحات تکمیلی:با سلام شرکت....
(خریدار) دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد....
(فروشنده) خط تولید میوه خشک کانتینیوس
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید میوه خشک کانتینیوس   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:دستگاه ها کاملا نو و حتی یک بار هم استفاده نشده اند   کارایی / محصول....
(خریدار) دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد....
(خریدار) دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد....
(خریدار) دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد....
(خریدار) شادمهر ،دستگاه بسته بندي مواد پودري(مواد پودری)SM-904
توضیحات:    در حال راه اندازی یک کارگاه کوچک بسته بندی ادویجات و میوه جات خشک می باشم .   کارایی / محصول (موارد استفاده) :بسته بندی ادویه و میوه خشک   توضیحات فنی:دستگاه بسته بندی توزین دار با منوی فارسی . ارتفاع حداکثر 2 متر. طول وعرض 3الی 4 متر .تاریخ زن( جت پرینتر) داشته باشد. قابل تنظیم....
(خریدار) خط بسته بندی سالاد و سبزی
توضیحات:    سبزی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:علاوه برخط کامل سالاد دراندازههای مختلف ،خطکامل سبزی تازه وخشک و میوه خشک بابسته بندی و چاپ موردنظر است.   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد....
(فروشنده) دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی   مارک دستگاه: پی ریزان صنعت   کشور سازنده:ایران   توضیحات دیگر:فقط درموقع....
(خریدار) دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد....
(خریدار) خط کامل میوه جات و سبزیجات خشک با دستگاه خشک کن کابینتی و دستگاه بسته بندی دوتوزین
توضیحات:    و دستگاه بسته بندی دوتوزین   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :میوه خشک .چیپس میوه .کشمش سبز   توضیحات فنی:....
(خریدار) شادمهر، دستگاه قوطی پرکن مواد گرانوليSM-910
توضیحات:    مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:قيمت دستگاه هاي بسته بندي گرانولي سرعت پايين و متوسط براي بسته بندي حبوبات ميوه خشك سبزي خشك و... همچنين قيمت دستگاه بوجاري و خشك كن ٧٠ سيني اگر هم مقدور هست راهنمايي در راستاي بسته بندي براي انتخاب بهترين دستگاه ها براي....
(خریدار) دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد....
(خریدار) شادمهر، دستگاه وكيوم دو كابينه با سیستم تزریق گاز ازتSM-Z600-2SB
توضیحات:    دستگاه وكيوم دو كابينه با سیستم تزریق گاز ازتSM-Z600-2SB   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:لیست قیمت خط تولید میوه خشک مورد نظر بوده .   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه بسته بندی خانگی
توضیحات:    آسان مناسب برای محیط های با ارتفاع کم قابلیت نصب در خانه - پارکینگ - فروشگاه - مغازه و.... برای بسته بندی انواع حبوبات- خشکبار- سبزی و میوه خشک -قند - چای - چیپس - پفک و....   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد....
(خریدار) ماشین آلات هسته گیر زرد آلو ,خط تولید میوه خشک کن
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ماشین آلات هسته گیر زرد آلو ,خط تولید میوه خشک کن   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ماشین آلات هسته گیر زرد آلو ,خط تولید میوه خشک کن
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ماشین آلات هسته گیر زرد آلو ,خط تولید میوه خشک کن   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد....
(خریدار) خط کامل میوه جات و سبزیجات خشک با دستگاه خشک کن کابینتی و دستگاه بسته بندی دوتوزین
توضیحات:    دستگاه بسته بندی دوتوزین   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :دستگاه میوه خشک کن   توضیحات فنی:....
(خریدار) ماشین آلات هسته گیر زرد آلو ,خط تولید میوه خشک کن
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ماشین آلات هسته گیر زرد آلو ,خط تولید میوه خشک کن   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ماشین آلات هسته گیر زرد آلو ,خط تولید میوه خشک کن
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ماشین آلات هسته گیر زرد آلو ,خط تولید میوه خشک کن   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:با سلام قصد خرید....
(خریدار) دستگاه بسته بندی پیلوپکی عمودی دو قلو برای بسته بندی حبوبات و خشكبار و ميوه خشك و چاي و قهوه آسياب نشده
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه بسته بندی پیلوپکی عمودی دو قلو برای بسته بندی حبوبات و خشكبار و ميوه خشك و چاي و قهوه آسياب نشده   مار....
(خریدار) دستگاه بسته بندی میوه خشک
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه بسته بندی میوه خشک   مارک دستگاه: نمیدانم   کشور سازنده:ایران   توضیحات دیگر:   کارایی /....
(خریدار) خط تولید چیپس میوه
توضیحات:    دستگاه (نام):خط تولید چیپس میوه   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :میوه خشک کنی   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه میوه خشک کن
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه میوه خشک کن   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) خشک کن میوه و سبزی
توضیحات:    کن میوه و سبزی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:ایران   توضیحات دیگر:اینجانب با 12 سال سابقه در ساخت دستگاه و تولید میوه خشک میباشم که در حال حاضر مشاوره در تولید دو کارخانه بزرگ در کرج و قائمشهر را انجام داده و در عین حال خود در تولید میوه خشک نیز اشتغال....
(خریدار) دستگاه بسته بندی میوه خشک
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه بسته بندی میوه خشک   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ماشین آلات هسته گیر زرد آلو ,خط تولید میوه خشک کن
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ماشین آلات هسته گیر زرد آلو ,خط تولید میوه خشک کن   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه میوه خشک کن
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه میوه خشک کن   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :جهت میوه های فصلی   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه طعم پاش
توضیحات:    و پاپ کورن و اسنکها   توضیحات فنی:طعم پاش SSN 4026 دستگاه طعم پاش موارد استفاده: جهت طعم زنی چیپس سیب زمینی،آجیل و خشکبار، میوه خشک، اسنک و پاپکورن. دارای سیستم مخزن و اوگر تمام استنلس استیل. دارای نوار بالابر تسمه ای تمام استنلس استیل. عملکرد ابعاد سانتی متر برق مورد....
(خریدار) ماشین آلات هسته گیر زرد آلو ,خط تولید میوه خشک کن
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ماشین آلات هسته گیر زرد آلو ,خط تولید میوه خشک کن   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ماشین آلات هسته گیر زرد آلو ,خط تولید میوه خشک کن
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ماشین آلات هسته گیر زرد آلو ,خط تولید میوه خشک کن   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) ماشین آلات هسته گیر زرد آلو ,خط تولید میوه خشک کن
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ماشین آلات هسته گیر زرد آلو ,خط تولید میوه خشک کن   مارک دستگاه: fmc   کشور سازنده:آمریکا   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :هسته گیر جهت کمپوت یا میوه....
(خریدار) ماشین آلات هسته گیر زرد آلو ,خط تولید میوه خشک کن
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ماشین آلات هسته گیر زرد آلو ,خط تولید میوه خشک کن   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:قیمت خط تولید کامل....
(فروشنده) دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه بسته بندی مواد گرانولی sm907 (حبوبات،چای،قند و شکر،چیپس،سبزیجات خشک،میوه خشک،خشکبار،غلات حجیم شده،تافی،مواد دارویی و شیمیایی   مارک دستگاه: شادمهر   کشور سازنده:ایران   توضیحات دیگر:این نوع دستگاهها....
(فروشنده) دستگاه بسته بندی پیلوپکی عمودی با مالتی هد 14 توزینه برای بسته بندی مواد گرانولی-sm2014 (شادمهر)
توضیحات:    پیلوپکی عمودی برای بسته بندی حبوبات، بسته بندی چای ، بسته بندی قند، بسته بندی شکر، بسته بندی چیپس، بسته بندی سبزیجات خشک، اسلایس میوه خشک، بسته بندی مواد فریزشده، بسته بندی خشکبار، بسته بندی غلات حجیم شده، بسته بندی تافی ، بسته بندی مواد دارویی ، بسته بندی شیمیایی و... با مولتی....
(فروشنده) دستگاه بسته بندی مواد غذایی-خشکبار وحبوبات نو و دسته دوم
توضیحات:    و دسته دوم   مارک دستگاه: چین   کشور سازنده:چین   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :بسته بندی انواع میوه خشک وخشکبار   توضیحات فنی:بق مصفی220ولت وزن 320کیلو گرم بسته بندی انواع مواد گرانولی مانند ژله -اسمارتیس-خشکبار و میوه خشک از....
(خریدار) دستگاه خشک کن میوه
توضیحات:    دستگاه (نام):دستگاه خشک کن میوه   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :میوه خشک کن   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه میوه خشک کن
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه میوه خشک کن   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) اگهی مزایده فروش دستگاه بسته بندی چهار توزین دیجیتال
توضیحات:    سازنده:ایران   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :مخصوص بسته بندی حبوبات,غلات,خشکبار,چیپس,چای,تافی,سبزی و میوه خشک,قند و شکر,برنج,مواد دارویی و شیمیایی,مواد فریزشده و کلیه مواد گرانولی   توضیحات فنی:با توجه به عدم پرداخت به موقع حقوق پرسنل شرکتی در....
(فروشنده) دستگاه بسته بندی حبوبات و خشکبار
توضیحات:    سازنده:ایران   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :مخصوص بسته بندی حبوبات,غلات,خشکبار,چیپس,چای,تافی,سبزی و میوه خشک,قند و شکر,برنج,مواد دارویی و شیمیایی,مواد فریزشده و کلیه مواد گرانولی   توضیحات فنی: با توجه به عدم پرداخت به موقع حقوق پرسنل شرکتی در....
(خریدار) دستگاه خشک کن میوه
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه خشک کن میوه   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:با سلام من متقاضی خرید یکدستگاه میوه خشک کن با حجم 500کیلوگرم هستم.   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی: ....
(فروشنده) شادمهر،دستگاه بالابرZ ويژه انتقال مواد گرانولي به دستگاه بسته بندي با لوازم برقي جهت قطع و وصل اتوماتي SM-110/SM-C110
توضیحات:    نیاز: 3 فاز 380 ولت توان مصرفی : 1/5 كيلووات ارتفاع : طبق سفارش مخصوص انتقال : حبوبات، غلات، سبزي و ميوه خشك، قند و شكر،میوه خشک، انواع مواد گرانولي و دارويي و شيميايي و .......
(فروشنده) دستگاه بسته بندی مواد غذایی
توضیحات:    BOPP و انواع فيلم هاي قابل انعطاف وزن دستگاه(كيلو گرم): 1500 كاربرد: انواع مواد گرانولي شامل حبوبات ، چاي ، قند و شكر ، چيپس ، سبزيجات و ميوه خشك ، خشكبار ، غلات حجيم شده ، تافي و مواد فريز شده ودارويي وشيميايي دستگاه بوجار وسورتینگ ساخت شرکت صنعت آوران با ظرفیت 500کیلوگرم در ساعت نوار....
(خریدار) دستگاه شستشو و سورت مرکبات -
توضیحات:    توضیحات دیگر:لل   کارایی / محصول (موارد استفاده) :بسته بندي مواد غذاي يا خشك كردن ميوه   توضیحات فنی: نياز به خط توليد ميوه خشك وسبزي خشك و ماشين الات مربوطه....
(خریدار) دستگاه بسته بندی مواد غذایی
توضیحات:    دیگر:ااا   کارایی / محصول (موارد استفاده) :بسته بندي مواد غذاي يا خشك كردن ميوه   توضیحات فنی: نياز به خط توليد سبزي خشك و ميوه خشك با ماشين الات مربوطه....
(خریدار) کارخانه تولید و فرآوری میوه خشک در ارومیه
توضیحات:    عنوان کارخانه:کارخانه تولید و فرآوری میوه خشک در ارومیه   آدرس کارخانه:آذربایجان غربی ترجیجا در ارومیه باشد   توضیحات ماشین آلات:ماشین آلات سورتینگ و خشک کردن مواد غذایی تمام....
(فروشنده) شركت تعاوني توليدي سبزي خشك و ميوه خشك كني و بسته بندي
توضیحات:    عنوان کارخانه:شركت تعاوني توليدي سبزي خشك و ميوه خشك كني و بسته بندي   آدرس کارخانه:   توضیحات ماشین آلات:   نوع ماشین آلات خط تولید :   امکانات دیگر کارخانه: ....
(فروشنده) بسته بندی حبوبات و غلات و میوه خشک
توضیحات:    عنوان کارخانه:بسته بندی حبوبات و غلات و میوه خشک   آدرس کارخانه:اتوبان تهران ساوه شهرک صنعتی مامونیه کمر بندی جنوبی   توضیحات ماشین آلات:دستگاه چهار توزین شاد مهر دستگاه دستچین....
(خریدار) کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران
توضیحات:    عنوان کارخانه:کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران   آدرس کارخانه:   توضیحات ماشین آلات:   نوع ماشین آلات خط تولید :   امکانات دیگر کارخانه: ....
(خریدار) کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران
توضیحات:    عنوان کارخانه:کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران   آدرس کارخانه:   توضیحات ماشین آلات:   نوع ماشین آلات خط تولید :   امکانات دیگر کارخانه: ....
(فروشنده) تولید میوه ، سبزی و صیفی خشک -تولید خلال بادام و فراوری گردو و..تولید ترشی
توضیحات:    صنعتی فاز یک-پلاک 26   توضیحات ماشین آلات:تجهیزات کاملا سفارشی و اغلب از نوع استیل ساخته شده است-تجهیزات کامل تولید ترشی-میوه خشک-خلال بادام و پسته و مغزیجات-پودر گردو و....-کارخانه مجهز به مکان مناسب اتاق دیگ بخار-سردخانه-تاسیسات-سرویس بهداشتی به تعاد لازم برای آقایان....
(خریدار) کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران
توضیحات:    عنوان کارخانه:کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران   آدرس کارخانه:   توضیحات ماشین آلات:   نوع ماشین آلات خط تولید :   امکانات دیگر کارخانه: ....
(خریدار) کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران
توضیحات:    عنوان کارخانه:کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران   آدرس کارخانه:   توضیحات ماشین آلات:   نوع ماشین آلات خط تولید :   امکانات دیگر کارخانه: ....
(خریدار) کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران
توضیحات:    عنوان کارخانه:کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران   آدرس کارخانه:   توضیحات ماشین آلات:   نوع ماشین آلات خط تولید :   امکانات دیگر کارخانه: ....
(خریدار) میوه خشک
توضیحات:    عنوان کارخانه:میوه خشک   آدرس کارخانه:ارومیه   توضیحات ماشین آلات:   نوع ماشین آلات خط تولید :   امکانات دیگر کارخانه: ....
(فروشنده) تولید مواد غذایی
توضیحات:    عنوان کارخانه:تولید مواد غذایی   آدرس کارخانه:گر مسار شهرک صنعتی گرمسار    توضیحات ماشین آلات: خط کامل میوه خشک - سبزی و سالاد - خشکبار - تی بک- اسیاب- پوست گیر غلات - دستگاه شور کن و غیره   نوع ماشین آلات خط تولید :کامل   امکانات دیگر کارخانه: پروانه....
(خریدار) کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران
توضیحات:    عنوان کارخانه:کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران   آدرس کارخانه:   توضیحات ماشین آلات:   نوع ماشین آلات خط تولید :   امکانات دیگر کارخانه: ....
(خریدار) کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران
توضیحات:    عنوان کارخانه:کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران   آدرس کارخانه:   توضیحات ماشین آلات:   نوع ماشین آلات خط تولید :   امکانات دیگر کارخانه: ....
(فروشنده) کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران
توضیحات:    عنوان کارخانه:کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران   آدرس کارخانه:   توضیحات ماشین آلات:دارای اسپری درایر   نوع ماشین آلات خط تولید :   امکانات دیگر کارخانه:....
(خریدار) کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران
توضیحات:    عنوان کارخانه:کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران   آدرس کارخانه:   توضیحات ماشین آلات:    نوع ماشین آلات خط تولید :   امکانات دیگر کارخانه: ....
(فروشنده) کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران
توضیحات:    عنوان کارخانه:کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران   آدرس کارخانه:   توضیحات ماشین آلات:   نوع ماشین آلات خط تولید :   امکانات دیگر کارخانه: ....
(خریدار) کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران
توضیحات:    عنوان کارخانه:کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران   آدرس کارخانه:   توضیحات ماشین آلات:    نوع ماشین آلات خط تولید :   امکانات دیگر کارخانه: ....
(فروشنده)  کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران
توضیحات:    عنوان کارخانه: کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران   آدرس کارخانه:خراسان رضوي - قوچان - شهرک صنعتی قوچان   توضیحات ماشین آلات:    نوع ماشین آلات خط تولید :  ....
(فروشنده) كارخانه مواد غذائی
توضیحات:    کشمش   نوع ماشین آلات خط تولید :شست و شو و بسته بندی کشمش   امکانات دیگر کارخانه: امکانات متعارف برای تولید و صادرات کشمش(میوه خشک_سبزی خشک و....) لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی مواد غذایی ژنراتور اضطراری 400آمپر برق 2پوند گاز شهری آب شهرک....
(فروشنده) کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران
توضیحات:    عنوان:کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران   مشخصات آنالیز :درجه احتراق بالای7000میباشد که درصورت تمایل به خرید انالیز برایتان تلگرام میگردد معدن در مرحله پروانه....
(فروشنده) کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران
توضیحات:    عنوان:کارخانه میوه خشک کنی - سیب ایران   مشخصات آنالیز :   توضیحات:   سنگ های موجود :   آدرس معدن:   مشخصات کلی: ....
نام شرکت: صنایع غذایی رعد دماوند
نام مدیر عامل:   احمد محمد نیا
توضیحات:    محمد نیا   اطلاعات مدیر:لیسانس    مواد خام:شکر - حبوبات - خشکبار   تولیدات:فرآوری و بسته بندی خشکبار - حبوبات - غلات - میوه خشک - قند و شکر   استاندارد: استاندارد و تشویقی    سایت:WWW.RAADDAMAVAND.COM   آدرس کارخانه: مازندران - سواد کوه - شهرک صنعتی پشل فاز 2 ....

ورود

نام کاربری:
رمزعبور:

جهت ورود به ایمیل اینجا را کلیک کنید.

آخرین شرکتهای صنعتی عضو شده

آخرين كلمات جستجو شده